Maciej Biczysko

Dr hab. n. med.

Urodzony 1 lipca 1964 roku w Poznaniu.

Żonaty z lek. dent. Katarzyną Biczysko.

Dwoje dzieci córka i syn.

Praca zawodowa:

1989-1990 – Asystent stażysta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej U.M. w Poznaniu (prof. R Góral, prof. K. Wójcicki) 1990-1994 – Asystent w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej U.M. w Poznaniu (prof. K. Wójcicki, prof. M. Smoczkiewicz) 1994 – Zdany egzamin specjalizacyjny I st. z chirurgii ogólnej pod kierunkiem prof. M. Smoczkiewicza

1994-1999 Starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej , Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej U.M. w Poznaniu (prof. M. Smoczkiewicz, prof. M. Drews)

1998 – Zdany egzamin i obrona pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Pawła Stajgisa.

1999 – Zdany z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny II st. z chirurgii ogólnej pod kierunkiem prof. M. Smoczkiewicza

1999 – adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej , Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej U.M. w Poznaniu (prof. M. Drews)

2012 – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej , Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej U.M. w Poznaniu

2000 – 2016 – praca na pododdziale chirurgii endokrynologicznej Katedry

2005 – organizacja programu chirurgii metabolicznej/bariatrycznej w technikach chirurgii małoinwazyjnej w Katedrze

2012 – stopień doktora habilitowanego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2016 – Zmiana miejsca pracy na Szpital Wojewódzki im. Juraszów w Poznaniu na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej .