Mateusz Biczysko

Lek. med.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na co dzień pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej w szpitalu im. Heliodora Święcickiego UMP w Poznaniu.

Interesuje się chirurgią endokrynologiczną, dermatochirurgią i dermatoskopią.

W Prodermie zajmuje się diagnostyką, i chirurgicznym leczeniem zmian skórnych, oraz podskórnych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.